Tip sukses temuduga – Leftenan Muda Maritim Gred T13

on Tuesday 15 February 2022

 

Penjadualan Temu Duga

Pegawai Penguat Kuasa Maritim (Leftenan Muda Maritim Gred T13) • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
 • Jadual Gaji:
Gaji MinimumGaji MaksimumKadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,502.00RM9,803.00RM230.00

 

SYARAT LANTIKAN :
1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
(a)warganegara Malaysia; 
(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan 
(c)

 

 
(i)ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

 (Gaji Permulaan pada Gred T13 : RM2,502.00); atau

 
(ii)ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains nautikal, sains samudera, pengajian kelautan (maritime studies) atau bidang berkaitan dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya

(Gaji Permulaan pada Gred T13 : RM2,646.88); atau

 
(iii)Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred T13 : RM2,646.88); atau

 
(iv)ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan atau bidang berkaitan dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred T13 : RM2,792.63); atau

 
(v)Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred T13 : RM3,084.15).

 
   
 dan 
   
(d)memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut: 
 
 1. tinggi sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa sepatu;
 2. berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita;
 3. mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
 4. mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81sm dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
 5. lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 6. pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
 7. diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.
 
 
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
   
2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan 
   
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3.Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pegawai Lain-lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik atau pihak yang diberi kuasa olehnya untuk Peningkatan Secara Lantikan ke pangkat Leftenan Muda Maritim Gred T13, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
(a)  
(i)mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau 
(ii)lulus Peperiksaan Khas; 
(b)diperakukan layak dan sesuai oleh Pegawai Memerintah; dan 
(c)had umur pelantikan:
 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
 
 
DESKRIPSI TUGAS :
Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas peringkat sokongan yang melibatkan Zon Maritim Malaysia dari segi menguatkuasakan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang persekutuan; melaksanakan tugas mencari dan menyelamat, mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan; memberikan bantuan perkara berkaitan dengan penjenayahan apabila dipohon oleh negara luar; melaksanakan pengawasan udara dan pantai serta menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada agensi yang memerlukan. Di samping itu, tugas yang dilaksanakan di Zon Maritim Malaysia dan lautan lepas ialah mencari dan menyelamat; mengawal dan mencegah pencemaran maritim, pencegahan dan penyekatan pengedaran haram dadah narkotik. Tugas yang dilaksanakan akan diletakkan di bawah perintah dan kawalan Angkatan Tentera Malaysia semasa darurat, krisis khas atau peperangan.

Tip mudah untuk hadir dan sukses temuduga kerajaan.


Temuduga kerajaan ni lain sikit dari temuduga swasta. Skop penilaian dan tapisan berbeza.

.
Untuk kerajaan pastikan anda dah equip persediaan dengan perkara ini;

1 – Faham jawatan anda

Tahu ianya berkaitan dengan kementerian mana. Di bawah jabatan apa. Apa agensi
yang terlibat. Jika anda tak perasan, sebenarnya
setiap kementerian ada JABATAN dan AGENSI di bawahnya.

Studi semua itu. Nampak simple tapi anda kena faham struktur perjawatan itu.

===========

2 – Faham fungsi

Cuba cari maklumat berkaitan tugasan dan fungsi kementerian/jabatan/agensi terlibat.

3 – Tahu apa KPI dan inisiatif

Dari maklumat [1] dan [2] itu cuba cari apa inisiatif yang
dijalankan oleh mereka.

Tahu apa objektif program mereka dan apa KPI yang
hendak dicapai oleh mereka

[1], [2] dan [3] ini adalah penentu kejayaan besar anda
dalam temuduga kerajaan yang spesifik.

Anda akan nampak lebih layak untuk jawatan itu. Benda PENTING yang anda kena tahu adalah..

“PENEMUDUGA adalah PEGAWAI dari KEMENTERIAN/JABATAN itu!”.

Yup. Salah seorang penemuduga adalah pegawai spasifik kementerian tersebut dan pegawai temuduga SPA.

Itu adalah 2 panel wajib temuduga kerajaan ditambah
dengan panel jemputan.

Untuk lebih faham dan bersedia untuk sukses temuduga kerajaan gunakan rujukan ini;

Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan
Moga rahsia ini menjadi senjata anda untuk sukses dalam temuduga Kerajaan!

Semoga perkongsian Tip sukses temuduga kerajaan – Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA29 ini bermanfaat untuk anda semua. Untuk lebih info Jom sertai Telegram, https://t.me/kerjayacentral & Twiter

Tip sukses temuduga – Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19

Penjadualan Temu Duga

Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19

 • Klasifikasi Perkhidmatan: Kewangan
 • Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana
 • Kementerian/Jabatan: Pelbagai Kementerian/Jabatan
1.JADUAL GAJI 
 
Gaji Minimum: RM1,353.00
Gaji Maksimum: RM4,005.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM100.00
 
   
2.SYARAT LANTIKAN 
 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 a.warganegara Malaysia; dan 
 b.berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan 
 c.
 1. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik, Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut.
  (Gaji permulaan pada Gred W19: RM1,353.00) atau
 2. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan pada Gred W19: RM1,409.40) atau
 3. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan pada Gred W19: RM1,409.40) atau
 4. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan pada Gred W19: RM1,465.80) atau
 5. SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan pada Gred W19: RM1,465.80)
 
   
3.SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 
 Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. 
   
4.DESKRIPSI TUGAS 
 Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan kewangan sepenuh masa di peringkat Kumpulan Sokongan berhubung urusan-urusan kawalan belanjawan, kewangan am, terimaan, perolehan kerajaan, bayaran emolumen, pembayaran, akaun, pelaburan dan pinjaman. 
   
5.SENARAI BIDANG BERKAITAN DI PERINGKAT SKM 
 Sila rujuk senarai bidang berkaitan di peringkat SKM yang diperakukan bersesuaian mengikut skim perkhidmatan di Laman Web EZSkim (pautan: https://www.interactive.jpa.gov.my/ezskim/). 
   
6.MAKLUMAT TAMBAHAN 
 
 • Pemohon dengan kelayakan SKM hendaklah mendaftarkan kelayakan tersebut di dalam Sistem SPA9 melalui menu “Maklumat Pemohon” -> “Maklumat Kelayakan Akademik” -> “SKM”.
 • Pemohon dengan kelayakan Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan atau peringkat Tertinggi hendaklah mendaftarkan kelayakan tersebut di dalam Sistem SPA9 melalui menu “Maklumat Pemohon” -> “Maklumat Kelayakan Akademik” -> “Profesional/Ikhtisas”.

Tip mudah untuk hadir dan sukses temuduga kerajaan.


Temuduga kerajaan ni lain sikit dari temuduga swasta. Skop penilaian dan tapisan berbeza.

.
Untuk kerajaan pastikan anda dah equip persediaan dengan perkara ini;

1 – Faham jawatan anda

Tahu ianya berkaitan dengan kementerian mana. Di bawah jabatan apa. Apa agensi
yang terlibat. Jika anda tak perasan, sebenarnya
setiap kementerian ada JABATAN dan AGENSI di bawahnya.

Studi semua itu. Nampak simple tapi anda kena faham struktur perjawatan itu.

===========

2 – Faham fungsi

Cuba cari maklumat berkaitan tugasan dan fungsi kementerian/jabatan/agensi terlibat.

3 – Tahu apa KPI dan inisiatif

Dari maklumat [1] dan [2] itu cuba cari apa inisiatif yang
dijalankan oleh mereka.

Tahu apa objektif program mereka dan apa KPI yang
hendak dicapai oleh mereka

[1], [2] dan [3] ini adalah penentu kejayaan besar anda
dalam temuduga kerajaan yang spesifik.

Anda akan nampak lebih layak untuk jawatan itu. Benda PENTING yang anda kena tahu adalah..

“PENEMUDUGA adalah PEGAWAI dari KEMENTERIAN/JABATAN itu!”.

Yup. Salah seorang penemuduga adalah pegawai spasifik kementerian tersebut dan pegawai temuduga SPA.

Itu adalah 2 panel wajib temuduga kerajaan ditambah
dengan panel jemputan.

Untuk lebih faham dan bersedia untuk sukses temuduga kerajaan gunakan rujukan ini;

Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan
Moga rahsia ini menjadi senjata anda untuk sukses dalam temuduga Kerajaan!

Semoga perkongsian Tip sukses temuduga kerajaan – Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA29 ini bermanfaat untuk anda semua. Untuk lebih info Jom sertai Telegram, https://t.me/kerjayacentral & Twiter

Tips Lulus Ujian Psikometrik SPA - Pegawai Sains Gred C41 (Biomedikal)

on Wednesday 9 February 2022

 Sebelum kita bermula dengan Contoh Soalan Ujian Psikometrik - Pegawai Sains Gred C41 apa kata kita baca dahulu Penerangan Format Ujian Psikometrik SPA.

Definisi Psikometrik

Ujian pikometrik bermaksud ujian yang mengukur tahap kebolehan seseorang untuk ‘perform’ di dalam bidang tugas yang diperlukan.Psikometrik akan menguji kebolehan dari segi kognitif,pengetahuan dan juga personaliti.

Selain daripada itu

Psikometrik jika mengikut kefahaman orang biasa biasa munkin hanya kepada teori atau logik.


Namun jika menurut istilahnya, Ia merupakan bidang kajian yang berkait dengan teori dan kaedah pengukuran pendidikan psikologi yang meliputi:-

 • Pengetahuan
 • Kemampuan
 • Sikap
 • Sifat keperibadian

Penerangan Soalan ujian Psikometrik

Ujian Psikometrik macam dah jadi tapisan wajib untuk masuk kerja
kerajaan.

Tak susah pun ujian ni. Ianya lebih kepada nak tapis calon yang betul-betul sesuai dengan jawatan yang dipohon.
Key paling utama dalam nak sukses ujian ini adalah;.

"SEMBUNYIKAN nilai negatif, TONJOLKAN nilai positif".

Contohnya soalan sebegini;
>> Ada kajian menunjukkan merokok
memberikan ketenangan kepada 
pekerja yang 'stress'. Apa pandangan 
anda?

Jika soalan ini ditanya kepada 
perokok, pastinya dia akan bersetuju dengan kenyataan ini.

Lagi pulak ianya hasil dari kajian.

Soalan ni bukan berkaitan benar atau salah tapi ianya nak kesan 'anda perokok atau tidak' Teeeeettttt!.

Opsss, perokok dan penyokong perokok dah dikesan.

Perlu ingat, aktiviti merokok adalah dilarang di tempat awam Malaysia. Ianya dah jadi amalan negatif.

Nampak tak macam mana ianya bakal 'memerangkap' anda.

Hati-hati. Ada 'jerangkap' yang anda tak sedar.
.
Untuk lebih rujukan dan tip untuk sukses ujian Psikometrik ini, boleh semak rujukan ini;Siapa yang perlu mengambil ujian Psikometrik

Pelbagai jawatan SPA kini memerlukan anda menjawab seksyen Psikometrik.

Antaranya ialah;

 1. Pembantu Perawatan Kesihatan U11
 2. Pembantu Pendaftaran KP19
 3. Pembantu Arkib
 4. Penghantar Notis
 5. Jawatan Lain Gred 29 Ke Bawah
 • Pegawai Sains Gred C41 (Biomedikal)
  (Kementerian Kesihatan Malaysia)
  (Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE) – Ujian Psikometrik)
  [Tarikh Peperiksaan : 16 Februari 2022]

Rujukan : Soalan Ujian Psikometrik – Pegawai Sains Gred C41

Pegawai Sains Gred C41
Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan

Gaji MinimumGaji MaksimumKadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,317RM9,620.00RM225.00

SYARAT LANTIKAN :

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  (a) warganegara Malaysia;
  (b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  (c) ijazah sarjana muda sains kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred C41 : RM2,317.00)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

 1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Juruterapi Pergigian dan Juruteknologi Pergigian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Sains Gred C41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  (a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan
  (b) had umur pelantikan:

berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

PECAHAN BIDANG :

Kementerian Kesihatan Malaysia –

Mikrobiologi – bidang Mikrobiologi
Kimia Hayat – bidang Biokimia
Genetik – Genetik dan Biologi Molekul, Biologi Sel
Embriologi – Biologi, Genetik
Forensik – Sains Forensik
Fizik – Fizik Perubatan, Fizik Kesihatan, Sinaran Perubatan
Biomedikal – Bioperubatan, Teknologi Makmal Perubatan
Kaji Serangga – Pengurusan Vektor dan Parasit, Entomologi, Entomologi Gunaan
Pemakanan – Sains Pemakanan/Nutrition, Pemakanan dan Kesihatan Komuniti, Sains Makanan dan Pemakanan

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi –
Biologi/Kaji Hayat, Bioteknologi, Kimia, Sains pertanian, Perikanan, Mikrobiologi, Oseanografi, Sains Marin

Contoh Soalan Ujian Psikometrik – Pegawai Sains Gred C41

Contoh soalan psikometrik.

1. Saya peka kepada perubahan persekitaran.

a. Sangat kerap
b. Kerap
c. Tidak pasti
d. Kadang-kadang
e. Tidak pernah

2. Saya tidak peduli jika kawan saya gagal.

a. Sangat kerap
b. Kerap
c. Tidak pasti
d. Kadang-kadang
e. Tidak pernah

3. Saya melayan tetamu yang datang ke rumah saya.

a. Sangat kerap
b. Kerap
c. Tidak pasti
d. Kadang-kadang
e. Tidak pernah

4. Saya lebih banyak mendengar daripada berkata-kata.

a. Sangat kerap
b. Kerap
c. Tidak pasti
d. Kadang-kadang
e. Tidak pernah

5. Saya merasa terganggu apabila orang lain menggangu kerja saya.

a. Sangat kerap

b. Kerap
c. Tidak pasti
d. Kadang-kadang
e. Tidak pernah

Untuk makluman calon kemasukan jawatan kerajaan yang bakal menduduki peperiksaan Psikometrik. Anda boleh dapatkan rujukan Ujian Psikometrik yang Tim Infokerjaya di bawah.TEMPAH SEKARANG!

Rujukan Rujukan untuk Ujian SPiER / Psikometrik / SPIK

Semoga perkongsian Contoh Soalan Ujian Psikometrik – Pegawai Sains Gred C41 ini bermanfaat untuk anda semua. Untuk lebih info Jom sertai Telegram onlajer, https://t.me/kerjayacentral & Twiter


Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Pegawai Penguat kuasa Gred KP29

on Sunday 6 February 2022

Sebelum kita mengetahui lebih lanut tentang nota exam Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred KP29. Jom kita baca dahulu deskripsi tuga penolong pegawai penguat kuasa Gred KP29.

Deskripsi Tugas :

Kementerian Dalam Negeri

Membuat pemeriksaan ke atas premis-premis yang menjalankan aktiviti menyewa, menjual atau mengedar filem di bawah Akta Filem (Penapisan) 1952 (Pindaan 1980), menjalankan siasatan kes-kes rampasan dan menjalankan tugas-tugas pendakwaan di Mahkamah.

Tarikh terkini Exam

Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred KP29

(Kementerian Dalam Negeri)

(Peperiksaan Online Memasuki Perkhidmatan Awam (PSEE))
[Tarikh Peperiksaan : 10 Februari 2022]
[Masa Peperiksaan : 2:00 petang - 3:00 petang]
FORMAT EXAM
Format sama tapi tahun 2022 ni SEKSYEN A hanya ada 10 soalan. Detail format adalah;
SEKSYEN A: Daya Menyelesaikan Masalah
10 Soalan
25 Minit
10 Soalan
25 Minit
SEKSYEN B: Seksyen Kefahaman Bahasa Inggeris
20 Soalan
20 Minit

Ramai yang seronok bila baca panggilan exam PENGUAT KUASA KP29 ni sebab untuk SEKSYEN A hanya ada 10 soalan!

Nampak mudah, tapi.... biar anda ja lah rasa nanti. 10 soalan tu mudah ke senang ke jerat ke apa ke.

Ada satu isu yang selalu timbul pada calon;

- soalan tak boleh buka. Sistem exam 'stuck'

- internet tetiba slow, disconnect

- masa exam tiba-tiba sistem logout sendiri

- jawab kat CyberCafe tetiba blackout

Isu teknikal! Serius ni dugaan calon sejak exam online diperkenalkan.

Kami seronok bila ada calon lepas berkongsi;

"Masa exam hari tu, internet saya buat hal, 10 minit tunggu loading. Jadi masa untuk jawab tinggal sikit ... nasib baik dah cukup lathan, jadi dapat jawab dengan lancar!"

Betul lah tu. Isu sistem masalah, internet kita problem tu cabaran utama bila dah exam online ni.

Tapi apa yang paling penting adalah sejauh mana anda bersedia untuk exam tu. Berapa banyak latihan (format betul) yang anda dah buat.

Isu teknikal ni di luar kawalan kita. Apa yang kita boleh buat adalah buat persediaan sebaiknya. Tengok apa jadi kat calon ni, best kan? Nasib baik dia dah cukup bersedia dengan latihan dan latih tubi sebelum exam.

Anda dah buat cukup persediaan? Latih tubi dah buat? Kalau belum, terus mula buat sekarang dengan rujukan wajib ini;

Biar bersungguh, jangan terkedu masa exam nanti!
 
© kerjayacentral All Rights Reserved
OnLajer